Què fem?
Transformem.

L’Observatori de Drets Sexuals i Reproductius neix amb la voluntat de transformació de tot allò que la ciutadania pugui detectar com a vulneracions dels Drets Sexuals i Reproductius al nostre territori.

En aquest primer any de funcionament hem pogut observar alguns dels aspectes més concrets on cal generar canvis, siguin polítics, socials o institucionals, que de forma conjunta suposin transformacions estructurals en favor de les garanties dels DSiR. Així doncs, en aquest espai volem exposar molt breument totes aquelles accions realitzades amb aquest i que sempre han estat derivades de les denúncies que ens han arribat.

Accions realitzades:

S’han realitzat diverses accions. En primer lloc, per tal de denunciar la vulneració del dret a l’avortament de les dones sense targeta sanitària es va impulsar, conjuntament amb altres col·lectius, una campanya d’activisme digital amb l’objectiu de visibilitzar l’actual situació. A aquesta campanya se li va donar continuïtat per tal de reivindicar l’atenció universal de salut a totes les persones i específicament, el dret a l’avortament, de manera que s’incideixi per fer un canvi legislatiu que garanteixi ambdós drets. La campanya continua vigent i us hi podeu adherir aquí.

Per altra banda, s’ha organitzat un espai de trobada per reunir tots els agents implicats en l’accés a l’avortament a Barcelona, és a dir, les professionals de les clíniques acreditades per fer IVEs i les professionals dels ASSIRs de Barcelona que també en fan i en deriven. D’aquesta manera s’ha proporcionat un espai on poder expressar i posar en comú totes les dificultats i mancances detectades en tot el procés que viuen les dones per accedir a un avortament, des de la sol·licitud fins a la finalització de la intervenció. Això ha permès identificar aquells aspectes que cal modificar de les polítiques públiques que actualment estan generant dificultats i obstacles durant el procés d’atenció i derivació i pràctica de la IVE. En sorgeixen temes claus com la confusió en la informació que s’ofereix des dels diferents serveis, la mancança de criteris unificats en l’atenció i l’acompanyament, la complexitat dels circuits o la idoneïtat dels mètodes d’interrupció voluntària de l’embaràs en cada situació, entre moltes d’altres.

Les professionals participants en aquest espai han insistit en la voluntat de continuïtat i, a la vegada, d’ampliar-lo a la resta de referents de territori català i incloure-hi al departament de salut de la Generalitat per tal de poder avançar en la millora de les polítiques públiques per garantir que l’accés a l’avortament sigui un dret real i efectiu.

Les denúncies claus en aquest eix han vingut de la mà de la Coordinadora de Comissions de Gènere, Feminismes i Coeducació d’escoles públiques de Gràcia, en primer lloc amb relació al Llibre de text de 6è de Ciències de la Naturalesa i les seves definicions de vagina i úter. En aquest cas vam seguir les indicacions de les companyes de la Coordinadora fent pública per a tota la ciutadania a través de les xarxes la seva denúncia i la seva demanda a la direcció de l’escola que els fa servir, a l’editorial i al Departament d’Educació.

També des de la Coordinadora ens van fer arribar una altra denúncia amb relació a la informació de la campanya de vacunacions de l’ICS i l’Agència de Salut Pública de Barcelona on es va fer arribar a les famílies una circular via les escoles de primària. Des de la Coordinadora i moltes famílies van denunciar el seu redactat sexista que no corresponsabilitzava els nois/homes, atorgant només a les noies el pes de prevenir el VPH, a més de l’heteronormativitat que imperava en tot el text de la circular. Des de L’Observatori vam interpel·lar a les institucions corresponents a través de les xarxes tal com ens va indicar la Coordinadora i l’èxit ha estat aconseguir que a la nova campanya de vacunacions s’ha canviat radicalment aquest redactat i l’ús del llenguatge.

A la vegada, s’han anat responent múltiples demandes d’informació amb relació a quina és la realitat de l’educació sexual actualment als centres educatius de Catalunya.

Amb relació a les múltiples denúncies rebudes sobre els obstacles d’accés a l’anticoncepció d’urgència, es van promoure tot un seguit de reunions amb el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. En aquestes trobades es va traslladar tota la informació i coneixement sobre la situació actual i la vulneració de drets que suposa negar l’anticoncepció d’urgència, oferir una informació errònia o un tracte poc respectuós a les farmàcies, especialment tenint en compte el gran nombre de casos reportats en menors d’edat.

Amb la resposta per part del Col·legi de Farmacèutics que farien arribar la informació a les professionals col·legiades i actualitzarien i reformularien uns protocols d’actuació en aquest sentit. D’aquesta manera es va buscar generar un canvi en els agents implicats en dispensar-la per tal de garantir aquest dret.

Les denúncies rebudes amb relació al seguiment i aplicació del protocol de Reproducció Humana Assistida i desenvolupament dels serveis que se’n deriven anaven vinculades a l’actual desigualtat territorial, una atenció inadequada, sense perspectiva de gènere i LGTBI-fòbica, amb llistes d’espera interminables que provoquen que no existeixi una garantia real dels drets de les persones que accedeixen a les tècniques de RHA a través de la xarxa sanitària pública. En aquest sentit, vam transmetre la denúncia a referents del Departament de Salut i de la Direcció General d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya.

Des de l’Àrea per a la Igualtat de tracte i no-discriminació de persones LGBTI ens van informar que havien registrat la queixa de les tècniques de Reproducció Assistida i la llista d’espera que hi ha concretament a l’Hospital de Sant Pau de Barcelona. La gestionaven i la derivaven als seus referents del Departament de Salut. I des del Departament de Salut la resposta va ser que estaven treballant internament per resoldre aquests problemes d’implementació però no hem rebut més informació al respecte.

Des de L’Observatori —i amb l’autorització expressa de la dona que havia fet arribar el cas— es va enviar una petició per escrit a l’hospital on havien ocorregut els fets per descriure’ls i sol·licitar una explicació al respecte. Se’ls va proporcionar tota la informació, incloent-t’hi el nom de la metgessa que va realitzar les males praxis. Des de l’Hospital es va respondre que havien revisat la història clínica i que no havien detectat cap anomalia en el procediment. Alhora lamentaven les molèsties i el malestar que s’hagués pogut generar.

Les denúncies i vulneracions detectades en aquest àmbit s’han treballat des de L’Espai Lila, on es fa la detecció i atenció de violències masclistes a adolescents i joves del CJAS i s’han realitzat les derivacions pertinents quan s’ha considerat necessari. A més, la incorporació al Circuit d’atenció a les Violències Masclistes de Barcelona ha permès una major coordinació entre serveis i l’aportació d’un nou paradigma de treball per a les adolescents i joves. Cal encara continuar insistint en la importància de treballar aquestes violències de forma específica per adolescents i joves.

Arran de la denúncia de la CUP de Tarragona que va posar en coneixement públic la gestió de serveis públics per part d’entitats antielecció i antidrets de les dones i que va derivar en un canvi en la gestió d’aquests serveis. Des de L’Observatori se li va voler donar continuïtat i es va realitzar una campanya d’activisme digital per denunciar el finançament públic que reben aquestes entitats i les derivacions que els arriben des dels mateixos serveis socials públics, entre d’altres. L’acció va tenir molta repercussió, tant és així, que amb el treball d’incidència política de L’Associació i gràcies a la Candidatura d’Unitat Popular, es va aconseguir realitzar una pregunta al conseller Chakir el Homranial Ple del Parlament, presentar una Proposició a l’Ajuntament de Barcelona i una moció a la Diputació de Barcelona. En tots aquests casos es va aconseguir visibilitzar la necessitat de monitorar el finançament públic per tal que no sigui promotor d’organitzacions que estan en contra de la garantia dels Drets Humans de les dones.

Per altra banda, tal com s’ha esmentat anteriorment, també hem contactat amb totes les clíniques acreditades per a realitzar avortaments a Catalunya per preguntar sobre l’assetjament dels grups fonamentalistes i col·laborar en la protecció de dones i professionals que puguin viure aquestes situacions. Aquest contacte directe també ha servit per donar a conèixer L’Observatori Drets Sexuals i Reproductius, com a espai de denúncia i com a agent per a la transformació i defensa i garantia dels Drets Sexuals i Reproductius en aquests espais.

En aquest cas i donada la coordinació amb la Sub-direcció General de Drogodependències, cal destacar l’absolut lideratge de l’equip d’aquesta Subdirecció per tal de denunciar la situació en què es troben les seves usuàries. Des de la Subdirecció es treballa per detectar i revertir aquesta situació conjuntament amb els equips professionals dels diferents recursos de la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències i les associacions de dones consumidores com Mujeres cannábicas, la Xarxa de dones que usen drogues i Metzineres i Entorns d’Aixopluc per a dones que usen drogues, sobrevivint violències, entre altres. Des de L’Observatori els hem volgut oferir l’espai públic per poder visibilitzar aquesta situació de vulneracions múltiples que, avui dia, continuen sent de les més invisibilitzades.

Totes les denúncies rebudes a L’Observatori han tingut una resposta i, en ella, sempre s’ha acordat amb la persona denunciant quin és el tipus de seguiment que volia que li oferíssim. Cal destacar també que la majoria de casos simplement ho denunciaven amb la voluntat de registrar una vulneració en un espai de confiança que pogués visibilitzar-la per tal de canviar i transformar aquestes estructures vulneradores. En els casos que se’ns ha demanat altres tipus de seguiment sempre s’han ofert tots els mitjans per solucionar la vulneració i donar-li la continuïtat que ha estat a les nostres mans, mitjançant la coordinació amb altres entitats, fent denúncia pública o oferint l’atenció i acompanyament necessari.

Totes aquestes accions han permès que L’Observatori, a través del coneixement i confiança compartida per la ciutadania pugui oferir avui aquest informe amb l’objectiu d’aconseguir transformacions d’impacte en la garantia dels DSiR a Catalunya.

Copyright © 2019 Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears | Política de privacitat i protecció de dades