Enquesta: L’efecte de la COVID-19 en la Salut Sexual i Reproductiva

 

La situació viscuda aquest 2020 ens ha portat a considerar la importància d’obtenir informació directa de la ciutadania sobre com està impactant la crisi de la COVID-19 en els Drets Sexuals i Reproductius. Així doncs, vam plantejar una enquesta amb l’objectiu de compilar informació que ens permetés presentar les percepcions i preocupacions de la població en aquest context.

L’enquesta es va obrir el 19 de maig del 2020, quan encara ens trobàvem enmig del primer confinament i es va tancar al cap de quatre setmanes. Consistia en un seguit de preguntes tancades, majoritàriament vinculades a l’accés a serveis d’atenció a la SSiR i en altres preguntes obertes orientades a detectar noves necessitats, preocupacions i incerteses.

De les 432 persones que van contestar l’enquesta, el grup de persones més joves, fins a 30 anys, suposa un terç de la mostra, el 32,13%. El grup d’edat més freqüent es troba entre els 30 i els 49 anys, que suposaven un 52,26%. Pel que fa a la identitat de gènere, el 83,7% de les persones que han omplert l’enquesta van indicar ser dones cis (370). Les respostes de les participants han assenyalat dificultats importants en l’accés a les visites ginecològiques, seguiment d’embaràs i proves d’ITS. Dues de cada tres dones que afirmaven necessitar una visita ginecològica no hi van poder accedir durant el període de confinament. També les visites de seguiment d’embaràs s’han vist limitades durant aquest període. Amb relació a les ITS, la meitat de les persones que han demanat fer-se les proves, afirmen que no se les han pogut fer. Pel que fa a la resta de serveis, les persones enquestades afirmen haver pogut accedir-hi sense més complicacions que les habituals en un període pre-COVID.

El 60% de les persones participants mencionen un canvi substancial en el desig sexual i en la vivència de la pròpia sexualitat, en general, cap a pitjor si es comparen amb abans del confinament. Moltes persones expliquen com la incapacitat de rebre abraçades, carícies o simplement de trobar-se físicament amb la gent que estimen, els ha passat factura emocionalment. Així mateix, també predominen les respostes que anuncien un empitjorament de les relacions amb la parella i una creixent preocupació per com serà el futur.

Destaquen les respostes vinculades als canvis en el cicle menstrual. Algunes refereixen cicles menys dolorosos i menor sagnat, així com d’altres, manifesten més símptomes pre-menstruals i un major sagnat i dolor que vinculen sobretot amb la situació d’estrès i preocupació viscuda durant el confinament.

L’embaràs i la manca d’acompanyament a visites obstètriques de seguiment, així com les dificultats que s’afegeixen als tractaments de fertilitat i als processos de fecundació in vitro, que en alguns casos s’han vist totalment aturats o s’han hagut de cancel·lar, han estat també respostes freqüents.

Les preocupacions de futur: en general la preocupació més generalitzada és com es garantirà l’accés als serveis d’atenció a la SSiR perquè solen pensar que quedarà rellevada a un segon terme. Temes com el part, el seguiment de l’embaràs, l’accés a l’avortament, a les proves d’ITS i l’anticoncepció d’urgència són els grans protagonistes.

En general s’expressa molta tristesa i neguit per l’impacte que té la pandèmia en com ens relacionem amb les altres persones, i en concret, les relacions afectivosexuals en un futur. Es vinculen les noves vivències amb una situació de salut mental i emocional desmillorada.