Transformem

 

Aquest 2020 tan difícil ha suposat un repte a l’hora d’implementar accions transformadores per a la garantia dels Drets Sexuals i Reproductius. Malgrat tot, no ens hem aturat i, treballant conjuntament amb professionals d’ASSIR i del Departament de Salut, hem aconseguit que es permeti la derivació virtual de l’avortament, ampliant-ne l’accessibilitat i reduint riscos d’infecció. Aquesta ha suposat una de les mesures de més èxit durant la pandèmia, a l’Estat espanyol només s’ha dut a terme a Catalunya i a Galícia.

Hem elaborat un posicionament sobre «Drets Sexuals i Reproductius en Temps de COVID-19» traslladat a tots els espais d’incidència política i fet públic per diferents mitjans. L’Intergrup de Drets Sexuals i Reproductius va presentar una Declaració al Parlament de Catalunya basada en aquest posicionament i les seves demandes. També, l’Ajuntament de Barcelona les va incorporar a les seves polítiques municipals COVID-19.

Les campanyes de sensibilització i reivindicació ciutadana han estat constants, tenint en compte l’impacte que aquesta pandèmia ha tingut sobre les dones i persones heterodissidents. Col·laborant amb altres entitats i fent-ne de pròpies, com la del Dia Internacional per a la Salut de les Dones, hem situat al centre de l’agenda la vulneració dels DSiR. Hem reforçat aquesta idea en les aparicions a mitjans de comunicació, articles especialitzats, xerrades públiques i formacions a professionals, com el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona, on es va treballar específicament l’anticoncepció d’urgència.

Cal destacar la campanya informativa i d’acompanyament en el procediment per a les dones que volen avortar passades les 22 setmanes de gestació, que va sortir en diferents mitjans de comunicació i està disponible al web de L’Associació.