Informes

Informes anuals


L’Observatori de Drets Sexuals i Reproductius es tracta d’un espai independent i una eina d’incidència política a través del coneixement de la realitat política i social i del seguiment de la legislació en matèria de Drets Sexuals i Reproductius. L’Observatori recull i estudia els casos rebuts i analitza les dades per tal de fer públics informes anuals sobre la vulneració dels DSiR que ajudin a incidir i transformar les polítiques públiques i els serveis destinats a garantir els DSiR a Catalunya.

Informe 2022. Violència Institucional en el marc dels DSIR

Informe 2021. L’ofensiva fonamentalista contra el dret a l’avortament

Informe 2020. La iniquitat del sistema accelerada per la Covid-19

Informe 2019. Vulneracions de Drets Sexuals i Reproductius