INFORME 2021

L'OFENSIVA FONAMENTALISTA
CONTRA EL DRET A L'AVORTAMENT

L'Observatori de Drets Sexuals i Reproductius

Informe 2021: L'Observatori de Drets Sexuals i Reproductius

Les vulneracions més habituals registrades a L’Observatori de Drets Sexuals i Reproductius són les referents a la Interrupció Voluntària de l’Embaràs (IVE), que inclouen dificultats d’accés de forma lliure i gratuïta, obtenció d’informació adequada i veraç, capacitat d’escollir el mètode i tracte adequat i de qualitat. L’accés a l’anticoncepció és la segona vulneració més comuna, que inclou tant l’accés a l’anticoncepció d’urgència, a farmàcies i a la xarxa sanitària pública de Catalunya, com l’accés a mètodes anticonceptius, i les dificultats d’elecció i obtenció d’informació.

Aquest any, però, han estat especialment destacades les denúncies vinculades a l’assetjament a usuàries i professionals a les clíniques d’Interrupció Voluntària de l’Embaràs.

Dossier: L'ofensiva fonamentalista contra el dret a l'avortament

A diferents ciutats de l’Estat espanyol trobem grups de persones davant les portes de les clíniques acreditades per a la Interrupció Voluntària de l’Embaràs que assetgen i violenten a dones i persones amb capacitat per gestar que decideixen exercir el seu dret a avortar.

A primer cop d’ull, ens pot semblar una acció localitzada, aïllada i duta a terme per grups de fanàtics religiosos. A l’Informe de L’Observatori de Drets Sexuals i Reproductius ens centrem en el projecte d’Hazte Oír, Ambulancia Vida, per traçar de forma nítida i gràfica una línia seqüencial que parteix des d’una acció concreta i localitzada a l’Estat espanyol fins a arribar al vincle existent amb accions implementades en altres estats i al sistema multilateral. Tracem una línia que comença a dibuixar-se en un carrer de la ciutat de Barcelona que viu una situació d’assetjament contra les dones que han decidit avortar. 

Copyright © 2021 Associació pels Drets Sexuals i Reproductius | Política de privacitat i protecció de dades