DSIR

Drets Sexuals i Reproductius


Els Drets Humans són inalienables de totes les persones i configuren el marc generador de benestar, qualitat de vida i convivència. Els Drets Sexuals i Reproductius, en tant que Drets Humans, són imprescindibles per al desenvolupament i, les societats no poden ser justes i equitatives sense el reconeixement i exercici ple dels drets sexuals i reproductius de tota la població.

La vulneració dels drets sexuals i reproductius suposa una vulneració dels Drets Humans. Adoptar un enfocament de drets sexuals i reproductius significa que aquests drets no només garanteixen l’accés a l’atenció en salut sexual i reproductiva, sinó que també garanteixen l’autonomia de les dones, sense cap discriminació, per a prendre les seves pròpies decisions en tot el que correspongui a la seva sexualitat, inclosa la reproducció, per a la qual cosa es requereix una educació i informació veraç, oportuna, científica i sense prejudicis. Aquestes tres formulacions, reconegudes en diferents instruments internacionals de Drets Humans, des d’un enfocament feminista, suposen el reconeixement i l’exercici ple dels Drets Sexuals i Reproductius.

 

Cartell genèric (aquí versió en PDF per imprimir)