Informe 2021:

L’ofensiva fonamentalista

contra el dret a l’avortament.

L’Observatori de Drets Sexuals

i Reproductius.

Informe 2021: L'Observatori de Drets Sexuals i Reproductius

L’Observatori de Drets Sexuals i Reproductius és un espai impulsat des de L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius que s’inclou dins el programa d’incidència política i sensibilització de la pròpia entitat. Es tracta d’un espai independent i una eina d’incidència política a través del coneixement de la realitat política i social i del seguiment de la legislació en matèria de Drets Sexuals i Reproductius.

L’Observatori recull i estudia els casos rebuts i analitza les dades per tal de fer públics informes sobre la vulneració dels DSiR que ajudin a incidir i transformar les polítiques públiques i els serveis destinats a garantir els DSiR a Catalunya.

Les vulneracions registrades per L’Observatori de Drets Sexuals i Reproductius arriben:

 • Denúncies directes de particulars fetes a través de l’espai web de L’Observatori de Drets Sexuals i Reproductius i de la web de L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius.
 • Denúncies registrades a través del CJAS, L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius i l’espai Vull Avortar.
 • Denúncies que arriben a través de professionals i entitats.

Els Drets Sexuals i Reproductius són un ventall molt ampli de drets, inclosos el dret a la vida, el dret a la no discriminació, el reconeixement a la sobirania corporal, la participació i el dret a associació o el dret a la cura de la salut.

Per tant, les vulneracions dels DSiR poden donar-se en qualsevol d’aquests drets i inclouen temes com els següents:

 • L’accés a la Interrupció Voluntària de l’Embaràs, que inclou la capacitat de decidir sobre el mètode que es vulgui utilitzar, així com poder avortar de manera segura, lliure i gratuïta.
 • L’accés a l’anticoncepció d’urgència.
 • L’accés a mètodes anticonceptius i informació.
 • L’accés a la cura de la salut sexual i reproductiva: inclosos l’accés a proves diagnòstiques, a tractament adequat i a rebre la informació adequada de l’estat de salut.
 • Rebre una atenció sanitària adequada i acceptable.
 • Rebre una atenció lliure de discriminació.
 • Rebre informació adequada i educació sobre salut sexual i reproductiva.
 • Poder participar de processos de decisió sobre polítiques que afectin el benestar de les persones.

Les vulneracions més habituals que registrades a L’Observatori de Drets Sexuals i Reproductius són referents a la Interrupció Voluntària de l’Embaràs (IVE). Aquestes inclouen dificultats en poder accedir de manera lliure i gratuïta, rebre informació adequada i veraç, poder escollir el mètode amb tota la informació i de forma lliure, i rebre un tracte adequat i de qualitat en l’accés a l’avortament.

L’accés a l’anticoncepció es la segona vulneració més habitual, que inclou tant l’anticoncepció d’urgència com l’accés a mètodes anticonceptius. Les dificultats en accedir a l’anticoncepció d’urgència a farmàcies i a la xarxa sanitària pública de Catalunya és una realitat. Pel que fa a la dificultat en l’accés a mètodes anticonceptius impliquen no poder escollir el mètode anticonceptiu ni en quin moment de la vida fer-lo servir, entre altres barreres també pel tema econòmic.

Les vulneracions viscudes amb relació a les Infeccions de Transmissió Sexual es refereixen a les dificultats per accedir a un diagnòstic i al tractament corresponent, així com situacions en les quals s’ha rebut una atenció de mala qualitat i, per tant, no acceptable. L’atenció mèdica al voltant de la salut sexual i reproductiva es refereix a situacions en les quals no s’ha rebut una atenció de bona qualitat i no ha respost a les necessitats de la persona usuària.

Aquest any destaca l’assetjament a les clíniques acreditades per la Interrupció Voluntària de l’Embaràs, tant per les denúncies que ens han fet arribar les pròpies clíniques com usuàries. Finalment, també s’han rebut situacions de vulneració de DSiR en processos de Reproducció Humana Assistida, sobre l’accés i els tractaments. I també sobre llenguatge discriminatori en mitjans de comunicació.

Quan parlem de Drets Humans, en aquest cas de Drets Sexuals i Reproductius, s’han de poder analitzar les diferents dimensions dels drets per comprovar si realment s’estan garantint de forma efectiva. Per tant, han de complir amb els criteris de disponibilitat, accessibilitat, qualitat, acceptabilitat, participació i sostenibilitat. Com apliquem aquestes dimensions en les vulneracions dels Drets Sexuals i Reproductius? Quins casos rebem i recollim a L’Observatori?

Accés a serveis i recursos per a la Interrupció Voluntària de l’Embaràs:

La iniquitat d’accés a serveis i recursos per a la interrupció voluntària de l’embaràs és encara un realitat. Les companyes de la Vaga Feminista de les Terres de l’Ebre denuncien que no es pot accedir a una interrupció voluntària de l’embaràs a tot el territori a través del mètode instrumental, si no és per causes mèdiques.

Els Drets Sexuals i Reproductius preveuen que totes les persones tenen dret a la vida, a la protecció i la cura de la salut i a l’accés, l’elecció i als beneficis dels avenços científics en l’elecció de mètodes de planificació familiar.

Segons la Carta de Drets i Deures de la Ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària la persona te dret d’accés als serveis i prestacions sanitàries públiques.

Per tant, la distribució territorial vulneren el dret d’accés a l’avortament, ja que no es pot garantir la disponibilitat de totes les tècniques, independentment de la zona on es resideix i, per tant, les dones no poden escollir de facto, i cal afegir el costos derivats del desplaçament.”

Accés a les tècniques de Reproducció Humana Assistida a la xarxa sanitària pública:

Una dona cis demana l’accés a les tècniques de reproducció humana assistida al seu ASSIR. Després de fer-li les proves adients, la deriven al centre de referència. Han passat 5 mesos des de la derivació i no han rebut cap informació i quan es volen informar, no els agafen el telèfon i no saben en quin punt de la llista d’espera estan.

Segons la Carta de Drets i Deures de la Ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària la persona te dret a ser atesa en un temps adequat d’acord amb els criteris clínics i te dret a obtenir informació sobre el temps d’espera en l’atenció sanitària.

Accés a una Interrupció Voluntària de l’Embaràs de menys de 14 setmanes:

Una dona cis que vol fer una IVE i va a l’ASSIR on li donen poca informació i de mala qualitat, concretament: no li donen les opcions d’escollir entre farmacològic i instrumental, i quan la llevadora li explica com funciona el farmacològic li diu que amb la medicació se li pararà el cor al nadó, etc. La llevadora la deriva al ginecòleg a 10 dies vista, fet que augmenta una setmana més en la gestació. El protocol d’interrupció voluntària de l’embaràs de Catalunya preveu que es doni informació sobre els diferents mètodes i la Llei 2/2010 indica que en l’atenció a la salut sexual i reproductiva els serveis públics han de garantir “La qualitat dels serveis d’atenció a la salut sexual integral i la promoció d’estàndards d’atenció basats en el millor coneixement científic disponible”.

Accés a mètodes anticonceptius:

Una dona cis visita el seu ASSIR per informar-se sobre mètodes anticonceptius. En l’ASSIR li deneguen l’accés al tractament amb pastilles anticonceptives perquè no porta més d’un any amb la una parella sexo-afectiva. Les recomanacions per a l’ús de mètodes anticonceptius de l’Organització mundial de la salut no donen cap indicació al voltant del tipus i/o la durada de la relació sexo-afectiva que tingui la persona que el faci servir.

Atenció sanitària en Infeccions de Transmissió Sexual:

Dona cis té una cita amb un especialista en dermatologia per condilomes a la zona anal. Rep un tractament infantilitzador, moralista i estigmatitzador de les pràctiques sexuals no normatives.

Segons la Carta de Drets i Deures de la Ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària la persona te dret a rebre una atenció sanitària de qualitat en totes les seves dimensions (eficient, eficaç, accessible, centrada en la persona, equitativa i segura) basada en l’evidència científica disponible i que doni resposta a la seva singularitat i valors.

Atenció sanitària en Infeccions de Transmissió Sexual:

Una dona cis es dirigeix al seu CAP per molèsties a la gola. Li fan proves per diversos virus que donen negatius. La dona manifesta preocupació per una possible infecció de transmissió sexual, però no donen resposta a la seva preocupació i no li fan proves específiques.

Segons la Carta de Drets i Deures de la Ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària la persona te dret a rebre una atenció sanitària, integral, integrada, longitudinal i interdisciplinària que garanteixi la continuïtat assistencial.

Accés a l’Anticoncepció d’urgència:

Una persona va a una farmàcia per anar a buscar el tractament per l’anticoncepció d’urgència i a la farmàcia li indiquen que no li donaran sense recepta. Des de 2009 l’accés a l’anticoncepció d’urgència a les farmàcies no requereix de recepta.

Accés a l’Anticoncepció d’Urgència:

Una dona cis es dirigeix a una farmàcia per anar a buscar el tractament per l’anticoncepció d’urgència i la farmàcia li van donar informació errònia, com el fet que si en prenia diverses podia provocar esterilitat, i indicacions sobre efectes no desitjats del tractament, tot provocant por i desconfiança en la usuària.

Els Drets Sexuals i Reproductius preveuen que totes les persones tenen dret a l’accés, l’elecció i als beneficis dels avenços científics en l’elecció de mètodes de planificació familiar i, aplicant la dimensió de l’acceptabilitat cal que els serveis generin confiança en les persones usuàries.

Tractaments de Reproducció Humana Assistida:

Una dona cis fa un procés de reproducció assistida, amb una fecundació in vitro. Vol destruir els preembrions sobrants, però la llei preveu que per fer-ho la clínica li indica que calen dos certificats de dos metges externs.

Els Drets Sexuals i Reproductius preveuen que totes les persones tenen dret a participar en l’establiment de lleis, polítiques, programes i serveis referents a la salut pública a les seves comunitats i la Carta de Drets i Deures de la Ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària reconeix el dret a ser atès garantint la dignitat i l’autonomia de la persona.

Assetjament a les clíniques que practiquen Interrupcions Voluntàries de l’Embaràs:

Una dona cis que es dirigeix a una clínica que realitza la pràctica professional de la interrupció voluntària de l’embaràs es troba amb un grup de persones que estan en contra de l’accés a l’avortament, tot fent-ho visible i transmeten el seu desacord amb les dones i professionals que hi accedeixen.

Assetjament a les clíniques que practiquen Interrupcions Voluntàries de l’Embaràs:

Una clínica que dona diversos serveis, entre els quals, la pràctica professional de l’ interrupció voluntàries de l’embaràs notifica en diverses ocasions l’assetjament que reben tant la clínica com les usuàries que s’hi adrecen per part de grups contraris al dret a l’avortament que volen impedir l’accés a aquest tractament per part de les persones usuàries.

En ambdós casos, els Drets Sexuals i Reproductius preveuen que totes les persones tenen dret a l’accés, l’elecció i als beneficis dels avenços científics en l’elecció de mètodes de planificació familiar. El tractament adequat de la salut sexual i reproductiva, incloent la informació i els  serveis de planificació familiar, es reconeix no només com una intervenció clau per millorar la salut de les dones i dels nois i de les noies, sinó també com un Dret Humà. Els DSiR també reconeixen el dret a la llibertat de pensament en tot allò relacionat amb la seva vida sexual i reproductiva. La llibertat de pensament sobre salut sexual i reproductiva no ha de veure’s limitada per les idees de tipus religiós. Filosòfic o cultural. També es reconeix el dret a la protecció i la cura de la salut; així com el dret a escollir si casar-se o no fer-ho, si formar i planificar una família o no fer-ho, decidir quan tenir descendència, el nombre i espai dels seus fills i filles de manera lliure i responsable. I, finalment, també reconeixen que ningú pot ser forçat o forçada per una altra persona a tenir relacions sexuals, que tots i totes tenim dret a expressar les nostres preferències sexuals i a escollir la parella sexual, i que cap dona pot ser forçada a tenir un embaràs o un avortament, ni ser sotmesa a una intervenció sense el seu consentiment lliure i informat.

Al llarg de l’any des de L’Observatori es fan diverses accions amb l’objectiu de fer públiques les vulneracions dels Drets Sexuals i Reproductius i fer incidència per aconseguir-ne el reconeixement i la garantia. Entre les actuacions realitzades el 2021, destaquen:

 • Comunicació a serveis d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva i al Departament de Salut.
 • Reunions amb serveis de Salut Sexual i Reproductiva.

L’espai web VULL AVORTAR és elaborat des de L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius amb indicacions concretes sobre el dret a l’avortament i com exercir-lo que inclou informació detallada i recursos sobre com accedir-hi.

Des de L’Observatori i amb la col·laboració de l’Oficina per la No Discriminació de l’Ajuntament de Barcelona s’ha fet un estudi i seguiment de la situació de les estratègies d’assetjament davant de les clíniques que practiquen Interrupcions Voluntàries de l’Embaràs per part de grups contraris a l’accés a l’avortament.

Aquest 2021 hem anat recuperant l’accés als serveis de salut sexual i reproductiva a Catalunya, després de la situació de dificultats d’accés importants que vam denunciar en l’informe de 2020. Així i tot, encara s’han viscut les conseqüències de les afectacions de la pandèmia provocada per la Covid-19 al sistema sanitari públic.

Les vulneracions dels DSiR continuen sent una realitat a Catalunya i tenen conseqüències importants sobre la vida de les persones. Els DSiR inclouen una gran quantitat de drets i no sempre tenen un marc legislatiu de protecció, tampoc prou polítiques públiques que els garanteixin.

El 2021 ha destacat per ser un any en el qual hem denunciat reiteradament discursos i accions contràries als DSiR que posen en perill els Drets Humans. Situacions com les dificultats a l’accés a l’avortament a causa de l’objecció de consciència, però, també, l’assetjament a les clíniques acreditades per a la Interrupció Voluntària de l’Embaràs, una realitat fins ara poc visibilitzada a Catalunya.

Aquestes actuacions són especialment preocupants perquè no són fets aïllats, responen a moviments globals que impliquen actors arreu del món. És per això que aquest 2021 el dossier de l’informe se centra en aquesta temàtica.

Dossier: L'ofensiva fonamentalista contra el dret a l'avortament

Copyright © 2021 Associació pels Drets Sexuals i Reproductius | Política de privacitat i protecció de dades